1

The smart Trick of kubet That No One is Discussing

News Discuss 
Chiến dịch Linebacker II là chiến dịch quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ chống lại Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong Chiến tranh Việt Nam, từ eighteen tháng twelve đến thirty tháng twelve năm 1972 sau khi Hội nghị Paris bế tắc và đổ vỡ do hai phía https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kl70TEBvEQgskITszzxiHQPNRTIEG69XhK109dzgjZ8/edit?gid=0#gid=0

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story